+
  • HY-X061.jpg
  • HY-X063.jpg
  • HY-X062.jpg

公司主要经营网络剥线钳,多功能网络水晶头压接钳,多功能防水接头压接钳,端子板压线器,端子压接钳,测线仪,迷你电子钳,电工钳,电缆切割钳,焊助工具,电烙铁,焊台,吸锡泵,热风机,抗静电镊子,组合螺丝批,电动螺丝批,工具箱,组合工具包等。

关键词:

网络工具

测线仪

产品详细

Patent Protect

 

 

Model No.

Material

Suction (cm-Hg)

Weight (g)

Length (mm)

Packing

HY-X061

PC+TPR

32cm-Hg

150g

330

Blister

HY-X062

PC+TPR

32cm-Hg

150g

280

Blister

HY-X063

PC+TPR

32cm-Hg

150g

210

Blister

推荐产品

在线留言